Grafisk Design

Grafisk design eller ny visuell profil

Ny logo, brevark eller bare et skikkelig visuelt løft av din visuelle profil?

  • Bedriften eller organisasjonen din måles og vurderes ut i fra flere områder: 
  • Det bedriften gjør
  • Det bedriften sier
  • Det offentligheten sier om bedriften
  • …og hvordan bedriften ser ut.

En grafisk identitet (visuell profil) er en designmanual for hvordan bedriften din ser ut i alle typer grafisk kommunikasjon. Dette omfatter logo, fonter, visittkort, brevark, annonser og fargepalett m.m. I tillegg er illustrasjoner, bilder og bildebruk med på å definere den visuelle identiteten.

Hvorfor er grafisk design viktig?

Det man ser husker man bedre enn det man leser; Et bilde er altså verdt mer enn tusen ord. En fin og stil-ren logo, selve signaturen til bedriften, er viktig. Farger, skrifttyper, ikoner, illustrasjoner og bildestil er også med på å utgjøre bedriftens visuelle profil. Grafisk design skal skille bedriften fra andre aktører, samt speile hva bedriften driver med.

Ny grafisk identitet, eller en modernisering av den gamle?

Mange ganger er det små justeringer som skal til for å få en ekstra dimensjon i bedriftens uttrykk. De fleste grafiske profiler trenger å moderniseres en gang i blant. Uttrykk bør freshes opp og fornyes. Små justeringer på form og farge kan være tilstrekkelig.

Slik går vi frem

Vi går igjennom nåværende grafisk identitet. Deretter gjør vi sammen en behovsanalyse av grafisk uttrykk, farger, bilder, form og tekst.

På grunnlag av det vi sammen finner ut, utvikler vi ett eller flere utkast til elementer i den grafiske profilen, samt viser bruksområdene. På nettsiden, visittkort, t-skjorter, annonser osv.

Det ferdige produktet er en godt laget designmanual som beskriver hvordan logo, fonter, fargepalett og andre elementer skal brukes i de ulike mediene.

Slik kommer du igang

Vi ønsker å gjøre ting enkelt for deg og ved en enkel prosess er vi klare for å sette i gang.

Første kontakt

Du kontakter oss og forteller litt mer om hva din bedrift ønsker bistand med.

Førstekontakten kan vi gjerne ta over e-post og telefon.

Behovsanalyse

Du gjennomfører en enkel og uforpliktende behovsanalyse på jobben du ønsker utført.

Pristilbud

Du får et signert pristilbud på jobben du ønsker utført. Her får du en enkel og grei oversikt over alle elementer og hva vi er blitt enige om.

Utvikling

Basert på hva vi er kommet frem til i behovsanalysen og kommunikasjonen lager vi utkast på grafisk design.

Konseptforslag

Du godkjenner og/eller kommer med korrektur av oversendte utkast. 

Ferdig designmanual

Vi presenterer ferdige grafiske elementer med eksempler på bruksområder og oversender ferdige logoer for bruk lokalt og eksternt mot andre samarbeidspartnere som trykkerier o.l.

Kontakt oss

Har du generelle spørsmål eller ønsker mer informasjon om grafisk design? Bruk skjemaet under, så svarer vi deg i løpet av kort tid.